SHEKH CUMAR FAARUUQ

Shekh C.Faaruuq-xaj-1

Shekh C.Faaruuq-xaj-2

Shekh C.Faaruuq-xaj-3

Shekh.C.Faaruuq-xaj-4

Shekh C.Faaruuq-xaj-5

Shekh C.Faaruuq-xaj-6

Shekh C.Faaruuq-xaj-7

Shekh C.Faaruuq-xaj-8

Shekh C.Faaruuq-annuur-1

Shekh C.Faaruuq-annuur-2

Shekh C.Faaruuq-annuur-3

Shekh C.Faaruuq-annuur-4

Shekh C.Faaruuq-annuur-5

Shekh C.Faaruuq-annuur-6

Shekh C.Faaruuq-annuur-7

Shekh C.Faaruuq-annuur-8

Shekh C.Faaruuq-alfurqaan-1

Shekh C.Faaruuq-alfurqaan-2

Shekh C.Faaruuq-alfurqaan-3

Shekh C.Faaruuq-alfurqaan-4

Shekh C.Faaruuq-alfurqaan-5

Shekh C.Faaruuq-alfurqaan-6